IJtunnel (NL)

De IJtunnel ligt in Amsterdam en is geopend in 1968. Het oorspronkelijke ventilatiesysteem is met name bedoeld voor het afvoeren van verkeersemissies. Het systeem wordt zo aangepast dat bij brand de leefomstandigheden in de tunnel verbeteren. het huidige systeem wordt aangevuld met een systeem van langsventilatie. Om er voor te zorgen dat de combinatie van het bestaande en nieuwe ventilatiesysteem …

Piet Heintunnel (NL)

Een project van ons zusterbedrijf h3mhuijben Consultancy. Het betreft een onderzoek naar de brandveiligheid van de tunnelconstructie. De dekking op de hoofdwapening is gemeten en de weerstand tegen brandbelasting is bepaald. Doel daarvan was na te gaan of het aanbrengen van brandwerende bekleding noodzakelijk is. Aangezien de resultaten niet éénduidig wezen op een definitieve beslissing hebben wij een expertgroep georganiseerd …

Kiltunnel (NL)

Voor dit project heeft ons zusterbedrijf h3mhuijben Consultancy een advies gegeven over het gebruik van de roltrappen door fietsers, met name schoolkinderen. Er is nagegaan of de bestaande situatie qua veiligheid acceptabel kan worden geacht. Ook is een alternatief met liften bezien.

Airportlink (Brisbane, AUS)

Voor dit project is de heer Huijben van ons zusterbedrijf h3mhuijben Consultancy de officiële toetser voor tunnelveiligheid. Het project omvat een twin-bore tunnel met in elke buis 3 rijstroken. Op ca. 2/3e van de lengte is een compleet ondergronds verkeersknooppunt met on-ramps en off-ramps aanwezig. Dit sluit aan op een aantal stadsdelen. Bovenop deze tunnel ligt net onder maaiveld een …