Piet Heintunnel (NL)

Een project van ons zusterbedrijf h3mhuijben Consultancy. Het betreft een onderzoek naar de brandveiligheid van de tunnelconstructie. De dekking op de hoofdwapening is gemeten en de weerstand tegen brandbelasting is bepaald. Doel daarvan was na te gaan of het aanbrengen van brandwerende bekleding noodzakelijk is. Aangezien de resultaten niet éénduidig wezen op een definitieve beslissing hebben wij een expertgroep georganiseerd …