IJtunnel (NL)

De IJtunnel ligt in Amsterdam en is geopend in 1968. Het oorspronkelijke ventilatiesysteem is met name bedoeld voor het afvoeren van verkeersemissies. Het systeem wordt zo aangepast dat bij brand de leefomstandigheden in de tunnel verbeteren. het huidige systeem wordt aangevuld met een systeem van langsventilatie. Om er voor te zorgen dat de combinatie van het bestaande en nieuwe ventilatiesysteem …

Vlaketunnel (NL)

Ook wij proberen natuurlijk met onze tijd mee te denken. Je ziet het steeds meer: LED verlichting. Dus hebben we een onderzoek gedaan of je LED verlichting kan gebruiken in de tunnelverlichting. En het bleek inderdaad een goede en veilige verlichting te zijn voor in de tunnel. Zowel voor de beleving van de bestuurders als in het onderhoud. Het onderzoek …

Piet Heintunnel (NL)

Een project van ons zusterbedrijf h3mhuijben Consultancy. Het betreft een onderzoek naar de brandveiligheid van de tunnelconstructie. De dekking op de hoofdwapening is gemeten en de weerstand tegen brandbelasting is bepaald. Doel daarvan was na te gaan of het aanbrengen van brandwerende bekleding noodzakelijk is. Aangezien de resultaten niet éénduidig wezen op een definitieve beslissing hebben wij een expertgroep georganiseerd …

Coentunnel (NL)

Bij de bouw van de 2e Coentunnel heeft Tunnel Safety Consults zich ingezet bij het bouwplan en het samenstellen en organiseren van het ontwerpteam. Verder zijn er analyses op de contracteisen losgelaten om een goed uitgangspunt te creëren. We hebben de voorontwerpen van de ventilatie en verlichtingsystemen ( openbare verlichting en tunnelverlichting) gemaakt. Daarvan zijn ook de definitieve ontwerpen door …

Kiltunnel (NL)

Voor dit project heeft ons zusterbedrijf h3mhuijben Consultancy een advies gegeven over het gebruik van de roltrappen door fietsers, met name schoolkinderen. Er is nagegaan of de bestaande situatie qua veiligheid acceptabel kan worden geacht. Ook is een alternatief met liften bezien.

Thomassentunnel (NL)

Luchtkwaliteit is zowel binnen als buiten een tunnel belangrijk voor de volksgezondheid. Zodoende ontstaan er initiatieven voor het reinigen van lucht in een tunnel. Daarmee worden de stoffen die het verkeer aan de tunnellucht toevoegen eruit gefilterd zodat ze niet in de omgeving van de tunnel terechtkomen. Wij hebben een wetenschappelijke proef in de Thomassen tunnel met zo’n reinigingssysteem begeleid. …