OverTunnel Safety Consults Adviseert in alle aspecten die verband houden met tunnelveiligheid, externe veiligheid, de luchtkwaliteit en de tunnelinstallaties. Wij adviseren bij de planning van infrastructuur op het gebied van verkeersdoorstroming, veiligheid, luchtkwaliteit, geluid en stedelijke ontwikkeling.


Communicatie

Communicatie is van essentieel belang! Alle (civiel) technische aspecten worden door ons duidelijk en concreet gecommuniceerd. Ons doel is om kwalitatief hoogwaardige constructies te realiseren waarbij tunnelveiligheid centraal staat voor uw project.

Specialiteiten

Onze specialiteiten zijn tunnelventilatie en tunnelverlichting. Zowel nationaal als internationaal wordt ons werk zeer gewaardeerd en wij zijn lid van diverse nationale en internationale commissies voor tunnelveiligheid, tunnelventilatie en tunnelverlichting.

Onderwijs

Tunnel Safety Consults doceert op het Hoger Beroeps Onderwijs en op Universiteiten.

Tunnelveiligheid kan worden gedefinieerd als:
1. De preventie van mogelijke oorzaken van gevaarlijke situaties in de tunnel constructies.
2. De bescherming tegen potentieel gevaarlijke situaties in de tunnel constructies.

Gesloten structuren 

Tunnels zijn gesloten bouwwerken. Daarom zijn de gevolgen van potentieel gevaarlijke situaties groter dan in de open lucht. In bijvoorbeeld een geval van brand zijn vluchtwegen beperkt en hebben de hulpdiensten meer moeite om de slachtoffers en de vuurbron te bereiken.

Milieuaspecten

Niet alleen mensen, maar ook het milieu in de tunnelomgeving moet worden beschermd tegen gevaarlijke gassen of zure vloeistoffen die met onder andere branden gepaard gaan. Daarnaast dient de luchtkwaliteit ten behoeve van mens en milieu te worden gewaarborgd.

Verscherpt aandachtsgebied Tunnelveiligheid

Tunnelveiligheid krijgt steeds meer aandacht vanwege de grote gevolgen die ongelukken in tunnels hebben.

Tunnelconstructie


Tunnelconstructies moeten voldoen aan wetgeving, strikte voorwaarden en strenge eisen. Omdat er veel verschillende vakgebieden betrokken zijn bij een tunnelconstructie, is het onvermijdelijk dat alle partijen professioneel moeten worden aangestuurd en geïnstrueerd, zodat de verschillende werkgebieden een goed geoliede machine vormen. Werkgebieden als:

• Civiele Techniek
• Electrotechniek
• Werktuigbouwkunde
• Onderhoud / Veiligheid
Dezen moeten nauwkeurig op elkaar afgestemd worden in de (pre) designfase, de productiefase en tijdens het tunnelbeheer en-onderhoud.